Partnerstwo Publiczno-Prywatne
Umowa o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym
Dialog techniczny
Poszukiwanie inwestora
Kontakt

Wieloletnie umowy cywilno-prawne

Przedsięwzięcia o charakterze partnerstwa publiczno-prywatnego, które zostały zrealizowane w Polsce na bazie wieloletnich numów cywilno-prawnych są tańsze i szybsze na etapie przygotowań i wymagają jedynie takich analiz, które pozwalają podmiotowi zamawiajacemu upewnić się, że wydatek srodków publicznych jest celowy oraz, że została zachowana należyta staranność w procesie podejmowania decyzji.
Wieloletnie umowy cywilno-prawne są aktami powstałymi na gruncie kodeksu cywilnego (Dziennik Ustaw 1964 Nr 16 poz. 93 - Kodeks cywilny) i stanowią dozwoloną prawem formę regulowania wzajemnych stosunków pomiędzy podmiotami prawa handlowego, jak również pomiędzy jednostkami administracji rządowej i samorządowej a podmiotami prawa handlowego oraz pomiędzy powyższymi podmiotami i osobami fizycznymi. Centralnym punktem każdego kontraktu na świadczenie usług o charakterze partnerstwa publiczno-prywatnego jest umowa cywilno-prawna. Dokładna zawartość takiej umowy oraz spis klauzul znajdują się w publikacji Witolda Grzybowskiego wydanej nakładem Ministerstwa Gospodarki w 2007 roku, pt: "Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym, ramy okreslajace standardową zawartość".

Witold Grzybowski
| Strona główna | Projekty i Referencje | Artykuły | Rejestracja | Życiorys |